Doorverwijzer

Wie is Care 2 Get There?

Binnen Care 2 Get There werken wij met een zeer gedreven team van professionals die iedere cliënt individueel benadert en daarmee de mens centraal stelt. Door onze transparante werkwijze en laagdrempelige toegang bieden wij maatwerk bij elke hulpvraag. Wij werken via een integrale aanpak door middel van de BOE-methode.

Wij hechten grote waarde aan de samenwerking met collega zorgaanbieders en samenwerkingspartners in de keten, om samen met hen optimale en zorg op maat te kunnen bieden aan onze doelgroep.

Care 2 Get There levert WMO-zorg vanuit de gemeenten. Verder staat Care 2 Get There sinds 1 januari 2017 onder contract bij Zorgkantoor Zilveren Kruis Achmea voor Wlz-zorg. Sinds 1 januari 2018 zijn wij ook gecontracteerd vanuit Justitie voor Forensische Zorg (FOZO). Tot slot leveren wij zorg en ondersteuning op basis van Persoonsgebonden budget (PGB).

Care 2 Get There beschikt over een NEN-EN 15224 certificaat waarmee wij aantoonbaar voldoen aan de eisen voor kwaliteitsmanagementsystemen. Wij zijn een door de WTZi erkende zorgorganisatie en beschikken over een eigen AGB-code. Daarnaast zijn wij een erkend werk- en leerbedrijf door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

De doelgroepen van Care 2 Get There

Bij Care 2 Get There richten wij ons op zorg en ondersteuning voor alle leeftijden, van jongvolwassenen tot ouderen met een (licht) verstandelijke beperking. Wij zijn actief voor cliënten met een (licht) verstandelijke beperking binnen de gehandicaptenzorg (GZ/GGZ) en de verstandelijk gehandicaptenzorg (VG). Wij leveren zorg binnen de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO), Wet langdurige zorg (Wlz) en forensische zorg (FOZO).

Onze aanpak richt zich erop om onze cliënten zoveel mogelijk actief in de maatschappij deel te laten nemen, waardoor we zelfstandigheid en zelfredzaamheid bevorderen. Onze zorg- en dienstverlening stemmen we af op de behoeften en wensen van de cliënt. We werken bovendien met het bieden van ondersteuning zoveel mogelijk samen met het sociaal netwerk van de cliënt.

Heeft u een vraag?

C2GT
Onze website maakt gebruik van cookies. De noodzakelijke en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen om de site goed te laten draaien en te verbeteren.
close-image