Forensische zorg

C2GT

Forensische Zorg (FOZO)

Care 2 Get There levert per 1 januari 2018 Forensische Zorg (FOZO) op gebied van verblijfszorg (wonen), ambulante begeleiding en (arbeidstherapeutische) dagbesteding. Forensische zorg kan zich richten op mensen met een psychische of psychiatrische stoornis, mensen met een verslaving en/of mensen met een verstandelijke beperking. Forensische zorg wordt meestal door de rechter opgelegd aan mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd. Het doel van forensische zorg is het voorkomen dat mensen opnieuw een strafbaar feit plegen. Met forensische zorg behandelen en begeleiden we mensen, zodat zij weer kunnen terugkeren in de maatschappij.

Doelgroep forensische zorg

Forensische zorg bestaat uit geestelijke gezondheidszorg en/of gehandicaptenzorg voor (jong) volwassenen en ouderen die een strafbaar feit hebben gepleegd. Hun delict is mede het gevolg van hun psychische stoornis en/of verstandelijke beperking. Wij verlenen forensische zorg binnen een strafrechtelijk kader. Hier valt ook verslavingszorg en zorg aan mensen met een verstandelijke beperking onder. Wij verlenen vooral zorg aan personen met een psychiatrische stoornis die een strafbaar feit hebben gepleegd en die een verhoogd risico hebben om opnieuw een strafbaar feit te plegen.

De psychiatrische problematiek van mensen die in aanmerking komen voor forensische zorg is divers. Sommige van hen lijden aan meerdere psychiatrische stoornissen. Een groot aantal van hen is verslaafd aan drugs en/of alcohol. Een verslaving verergert vaak de symptomen van een stoornis. In de forensische zorg behandelen we ook mensen met een beperking. Deze mensen komen in aanmerking voor forensische zorg als de strafbare feiten zijn gepleegd waaraan een psychiatrische stoornis verslaving en/of verstandelijke beperking ten grondslag ligt.

Aanbod forensische zorg

Care 2 Get There biedt al haar zorg vanuit de behoefte en hulpvraag van de cliënt. Dat geldt ook voor de forensische zorg. Hier kan je meer lezen over onze aanpak.

Om de zorg te laten slagen is een goede match tussen cliënt en zorgverlener van belang. Dat is dan ook het startpunt bij het plaatsingstraject. Via het Informatiesysteem forensische zorg (Ifzo) plannen wij een intakegesprek, waarbij we kijken of er een match is tussen cliënt en zorgverlener. Als er sprake is van een match dan kunnen wij de cliënt plaatsen.

Wij bieden een integrale aanpak voor onze cliënten. Onze begeleiding bestaat daarom uit één of meerdere van de volgende onderdelen:

Huisvesting: begeleiding bij het zoeken van een zelfstandige woonruimte.
Gezin: begeleiding bij het herstellen van ouder/kind relatie.
Gezondheid: inventarisatie van eventuele verslavingsproblematiek, het motiveren van cliënten om deel te nemen aan verslavingshulpverlening en de begeleiding daarvan.
Scholing: begeleiding bij het vinden van een geschikt leer-werktraject.
Werk: begeleiding bij het vinden van werk.
Financiën: begeleiding bij het op orde brengen van de administratie.
Dagbesteding: begeleiding bij het zinvol invullen van zijn of haar vrije tijd.
Sociaal functioneren: begeleiding bij het creëren van een veilige sociale omgeving.
Criminaliteit: begeleiding bij het nakomen van de afspraken met de reclassering.

Contactgegevens:

E-mail: FOZO@c2gt.nl 

Telefonisch: 010- 842 41 31

Onze website maakt gebruik van cookies. De noodzakelijke en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen om de site goed te laten draaien en te verbeteren.
close-image