Wet langdurige zorg ​(Wlz)

Care 2 Get There

Wet langdurige zorg (Wlz)

Zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) is voor mensen die continue (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Care 2 Get There is sinds 2017 gecontracteerd vanuit het Zorgkantoor Zilveren Kruis Achmea en levert zorg op basis van Zorg in Natura (ZIN) en Persoonsgebonden Budget (PGB).

Cliënten met langdurige zorg kunnen in een instelling wonen of vanuit eigen huis de zorg ontvangen. Mensen komen in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz als zij vanwege ziekte of een aandoening aangewezen zijn op 24 uur per dag zorg in nabijheid of met permanent toezicht.

Doelgroep langdurige zorg

Care 2 Get There levert zorg aan cliënten met een verstandelijke of psychische beperking. Onze cliënten hebben een indicatie met zorgprofielen van VG3 tot en met VG6. Wij richten ons op alle volwassen leeftijden van jongvolwassenen tot ouderen.

Aanbod langdurige zorg

Wij vinden een individuele aanpak van belang. Samen met de cliënt kijken wij naar wat de cliënt zelf kan doen en ondersteunen wij waar nodig. Samen stellen we een plan op wat zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van de cliënt. We kijken hierbij verder dan de indicatie, maar werken ook aan persoonlijke doelen die voor de cliënt belangrijk zijn. Hier kunt u meer lezen over onze werkwijze.

Vanuit de Wlz leveren wij de volgende diensten:

Volledig pakket thuis (VPT): het leveren van alle benodigde zorg aan huis.
Modulaire pakket thuis (MPT): het leveren van een deel van de benodigde zorg aan huis.
Ambulante begeleiding: begeleiding bij het zo zelfredzaam mogelijk zijn.
Dagbesteding: het geven van een zinvolle invulling aan de dag.
Onze website maakt gebruik van cookies. De noodzakelijke en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen om de site goed te laten draaien en te verbeteren.
close-image