Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Care 2 Get There

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Stichting Care 2 Get There biedt zorg aan mensen met een indicatie vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Door middel van de WMO moeten gemeenten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk, zo zelfstandig mogelijk thuis kunnen wonen. Met de WMO kan de gemeente mensen op verschillende manieren ondersteunen.

Doelgroep maatschappelijke ondersteuning

Wij bieden zorg vanuit de WMO aan mensen met een (licht) verstandelijke beperking die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Wij bieden deze zorg van jongvolwassenen tot ouderen.

Aanbod maatschappelijke ondersteuning

Wij bieden diverse diensten aan op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Samen met de cliënt stellen wij een aanpak op maat op die aansluit bij de wensen en behoeften van de cliënt.

Sociaal en Persoonlijk functioneren (individuele begeleiding) Om het sociaal en persoonlijk functioneren te ondersteunen kunnen wij cliënten individueel begeleiden. Dit doen wij door één-opéén gesprekken te voeren en samen stappen te maken om de gestelde doelen uit het zorgplan te behalen. Wij noemen dit ook wel personal coaching. Hiermee hebben we als doel bijvoorbeeld het versterken van het zelfbeeld en het vergroten van zelfredzaamheid. Concreet begeleiden wij cliënten bijvoorbeeld bij ziekenhuisbezoeken of bij het gaan naar afspraken bij gemeentelijke instanties.
Het voeren van een huishouden (huishoudelijke ondersteuning) Wij dragen zorg voor een schoon en leefbaar huis voor de cliënt. Denk hierbij ondersteuning bij het verschonen van lakens, stofzuigen, het helpen bij de was sorteren of het zemen van de ramen.
Financiën (ondersteuning bij de administratie) Wij bieden ondersteuning bij het sorteren van poststukken en het op orde brengen van financiën. Waar nodig onderhouden wij contact met diverse instanties met betrekking tot financieel gerichte zaken, zoals ondersteuning bij CAK-aanvragen. Indien nodig onderhouden wij contact met de bewindvoerder, bijvoorbeeld over de invulling van het weekgeld.
Dagbesteding Wij bieden begeleiding bij het invullen van een zinvolle dagbesteding met voldoende ruimte voor ontspanning, creativiteit en beweging. Het opdoen van sociale contacten en actief meedoen met activiteiten valt hier ook onder. Daarnaast activeren en stimuleren wij cliënten om hun eigen doelen te behalen. Wij bieden regelmaat en structuur en elke week een ander programma aan activiteiten middels de BOE-methode.
Zelfzorg en gezondheid Bij zelfzorg en gezondheid ontvangen cliënten begeleiding, toezicht of overname vanwege bijvoorbeeld lichamelijke drempels hier zelf aan te kunnen voldoen. Denk hierbij aan hulp bij het wassen, aan- en uitkleden of hulp bij het tandenpoetsen.
Onze website maakt gebruik van cookies. De noodzakelijke en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens en helpen om de site goed te laten draaien en te verbeteren.
close-image